Edukacija trajnog usavršavanja liječnika iz
«UZV ABDOMINALNIH ORGANA»

U nastavku su sve potrebne informacije vezane za edukaciju trajnog usavršavanja liječnika pod temom „Ultrazvuk abdominalnih organa“

Vrijeme održavanja tečaja:

Svibanj svake kalendarske godine – predavanja on-line

Nakon predavanja – praktični dio s mentorom (vježbe)

Radi epidemiološke situacije edukacije se održavaju on-lilne preko aplikacije ZOOM u poslijepodnevnim satima, od 17 do 20 sati.

Svaki polaznik treba osigurati sebi mentora s kojim će odraditi minimalno 150 - 200 pregleda pacijenata, na lokaciji koja je polazniku najpraktičnija.

Kotizacija tečaja iznosi: 9.500,00 kn i uplaćuje se na žiro račun Hrvatski liječnički zbor/Hrvatsko senološko društvo, Šubićeva 7, Zagreb, IBAN HR7423600001101214818, poziv na broj 2268-198-99.

U opisu plaćanja treba uvijek staviti točan datum održavanja edukacije „Kotizacija za tečaj UZV abdomena, od ? do ?..

Sveukupno se tečaj sastoji od 189 sata nastave i praktičnog dijela, od čega su 12 sati predavanja, 2 sata seminara, a 171 sat predviđen je za praktični rad uz pristustvo mentora. Svaki polaznik obavlja praktični rad uz mentora u zdravstvenoj instituciji po izboru. Bitno je pronači mentora koji ima minialno 5 godina iskustva u ultrazvučnoj dijagnostici predmetnog područja. Taj korak se dogovara s prof.dr.sc. Drinkovićem i ukoliko polaznik ne pronađe sam mentora, Hrvatsko senološko društvo će pomoći u tom koraku.

Polaznik prilikom praktičnih vježbi obavlja preglede na minimalno 150 - 200 pacijenata i pise nalaz koje uz potvrdu mentora šalje na kraju praktičnog perioda. Na kraju praktičnog dijela koji nije vremenski limitiran, mentor može pismeno potvrdom verificirati da je polaznik odradio određeni broj pregleda pacijenata. Temeljem dobivenih nalaza odnosno potvrde mentora o obavljenoj praksi, polaže se test također on-line.

Polaznik, ukoliko je položio, stiče Potvrdnicu da je završio poslijediplomski tečaj stalnog usavršavanja liječnika.

Tečaj je bodovan od strane Hrvatske liječničke komore sa:

  • 15 boda –slušači
  • 20 boda-predavači i mentori

Svaki polaznik treba ispuniti PRISTUPNICU, i poslati je na e-mail edukacija@drinkovic.hr kao i uplatnicu (registracija) najkasnije 7 dana prije početka predavanja.

Od dokumenata potrebno je priložiti kopiju DIPLOME (ili licence).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 099-4672922 (Maja Andrić Lužaić) ili na email edukacija@drinkovic.hr

Novosti